Acte necesare pentru inscrierea la medicul de familie

Pentru adulti :

- buletinului (daca nu aveti copie facem noi la cabinet!)

- cardul de sanatate pentru persoanele peste 18 ani, sau adeverinta inlocuitoare eliberata de casa de asigurari

Pentru copii :

- certificatul de nastere

- copie dupa biletul de iesire din spital pentru nou nascuti sau copii pana in 3 ani